Logo Polskiego Radia
Print

Światowy Dzień Żywności

PR dla Zagranicy
Katarzyna Gizińska 16.10.2013 10:01
Co ósmy mieszkaniec ziemi cierpi z powodu stałego niedożywienia.
foto: flickr/Feed My Starving Children (FMSC)

Według najnowszego raportu ONZ, głoduje 842 milionów ludzi na świecie, najwięcej w Afryce i Azji.

Dziś obchodzimy ustanowiony przez ONZ Światowy Dzień Żywności, nazywany też dniem walki z głodem. Paradoksalnie, w sytuacji głodu na świecie dotykającego setek milionów ludzi, jednocześnie istnieje nadprodukcja żywności i marnowanie wytworzonych artykułów spożywczych. W Europie marnuje się 1/3 żywności, około 9 milionów ton rocznie.

Emilia Ślimko z Polskiej Zielonej Sieci zauważa, że problem pogłębia polityka rolna krajów rozwiniętych, które dotują swoje rolnictwo wspierając masową produkcję żywności. Tanie nadwyżki są sprzedawane do krajów rozwijających się, wypierając artykuły lokalnych producentów. Efektem tej sytuacji jest pogłębienie dysproporcji rozwojowych. Emilia Ślimko zaznacza, że trzeba raczej wspierać rozwój rodzimego rolnictwa w krajach najuboższych, niż oferować im tanią żywność z Europy i pomagać doraźnie, w sytuacjach kryzysów.

Izabela Wilczyńska z Polskiej Akcji Humanitarnej zaznacza, że dla ograniczania głodu i ubóstwa na świecie ważne jest wspieranie sprawiedliwego handlu towarami z krajów najuboższych. Producenci najtańszych artykułów jak kawa herbata czy bawełna, często otrzymują najmniejsza część wartości produktu, większość zysków przejmują pośrednicy. W przypadku towarów oznaczonych emblematem sprawiedliwego handlu podział zysków ze sprzedaży jest zrównoważony i uwzględnia wkład pracy rolnika.

Organizacja Narodów Zjednoczonych zakładała w milenijnych celach rozwoju zredukowanie o połowę problemu głodu na świecie do 2015 roku, ale już widać, że jest to plan nierealny, z uwagi na klęski żywiołowe, konflikty zbrojne i pogłębiające się nierówności pomiędzy krajami bogatymi, a rozwijającymi się. Liczba głodujących maleje zbyt wolno, by złożenia ONZ udało się zrealizować. W 2008 roku było ich 1, 2 miliarda, obecnie skrajnie niedożywionych jest 842milionów osób. Sytuacja - zwłaszcza w krajach Rogu Afryki dotkniętych klęska suszy od 2011 roku - w ocenie organizacji humanitarnych, nie poprawiła się znacząco mimo deklaracji i wysiłków społeczności międzynarodowej.

IAR/KG

Print
Copyright © Polskie Radio S.A O nas Kontakt