Logo Polskiego Radia
Print

Budżet z nadwyżką: wyższe dochody z VAT, PIT i CIT

PR dla Zagranicy
Halina Ostas 28.11.2017 15:11
Budżet po październiku notuje kolejny raz nadwyżkę, która wynosi 2,7 mld zł. To zasługa wyższych dochodów podatkowych
pixabay.com/Public Domain/CC0

Jak poinformowało we wtorek Ministerstwo Finansów w komunikacie, po październiku budżet miał nadwyżkę w wysokości 2,7 mld zł, wobec nadwyżki w wysokości 3,8 mld zł po wrześniu br. Jak jednak szacuje resort finansów, rok zamkniemy 30 miliardowym deficytem.

Nadwyżka w budżecie, ale deficyt finansów publicznych

"Według danych dotyczących wyniku budżetu państwa w okresie styczeń-październik oraz bardzo wstępnych informacji na temat wykonania dochodów i wydatków przez inne jednostki, istotne dla całego sektora finansów publicznych, deficyt sektora finansów publicznych (według metodyki ESA'2010) na koniec października szacowany jest na poziomie ok. 7 mld zł. Wzrost nierównowagi finansów publicznych (przyrost deficytu) w październiku br. nastąpił zgodnie z oczekiwaniami oraz tendencjami z lat poprzednich" - napisano.

Dochody budżetu po październiku wyższe o 2,7 mld zł od wydatków

Zgodnie z komunikatem MF, po październiku dochody budżetu państwa wyniosły 295 mld zł, tj. 90,7 proc. zaplanowanych w tym roku, a wydatki sięgnęły 292,4 mld zł, tj. 76 proc. planu. Budżet osiągnął nadwyżkę w wysokości 2,7 mld zł.

Dochody budżetowe w tym roku w październiku wyższe o 26,4 mld zł

"Według szacunkowych danych w okresie styczeń - październik 2017 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 26,4 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Wzrost dochodów podatkowych utrzymuje się w dalszym ciągu na wysokim poziomie, tj. 14,6 proc. r/r." - podał resort finansów.

Wyższe dochody z VAT, z gier, akcyzy, PIT, CIT

W komunikacie wskazano, że wzrost dochodów w stosunku do okresu styczeń - październik 2016 r. odnotowano we wszystkich głównych podatkach. Dochody z VAT były wyższe o 21,7 proc. r/r (tj. o ok. 23,9 mld zł), dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 4,6 proc. r/r (tj. o ok. 2,5 mld zł), dochody z podatku PIT były wyższe o 8,5 proc. r/r (tj. o ok. 3,3 mld zł), a dochody z CIT były wyższe o 12,4 proc. r/r (tj. o ok. 2,7 mld zł).

MF poinformowało, że dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych do końca października br. wyniosły 3,6 mld zł, co stanowiło 91,6 proc. planu na ten rok.

Wyższe dochody to efekt uszczelniania podatków oraz dyscypliny w wydawaniu publicznych pieniędzy

"Dane dotyczące wykonania budżetu za 10 miesięcy tego roku są bardziej niż krzepiące i świadczą o nowej jakości w zarządzaniu finansami państwa. Osiągnięty wynik to efekt wysokich dochodów podatkowych, zwłaszcza w obszarze VAT i CIT, oraz dyscypliny w realizacji zaplanowanych wydatków" - oceniła Czerwińska w komentarzu przekazanym PAP.

Podkreśliła, że "wysokie dochody potwierdzają skuteczność uszczelniania systemu podatkowego, szczególnie poprzez rozbudowę aparatu analitycznego Ministerstwa Finansów, stałe podnoszenie sprawności Krajowej Administracji Skarbowej i wprowadzanie nowych rozwiązań prawnych".

− To dzięki odbudowie sprawności państwa w sferze podatków, mogliśmy już w tym roku przeznaczyć dodatkowe ponad 5 mld zł na służbę zdrowia, oraz przygotować prawdziwie solidarnościowy i prorodzinny projekt budżetu na 2018 rok. Choć jeszcze niedawno wydawało się to niemożliwe - a wręcz obrazoburcze - udowadniamy, że można dbać o dyscyplinę finansów publicznych i jednocześnie ambitnie inwestować w podnoszenie bezpieczeństwa finansowego Polaków - dodała.

Dochody nieopodatkowe niższe niż przed rokiem z powodu ubiegłorocznego transferu do budżetu wpływów z aukcji LTE

"W okresie styczeń - październik 2017 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło 30,1 mld zł i było niższe o 7,3 mld zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Głównym powodem niższego wykonania, były czynniki o charakterze jednorazowym. W lutym oraz lipcu 2016 roku miała miejsce wpłata w kwocie ok. 9,2 mld zł na rachunek dochodów budżetu państwa z tytułu aukcji LTE, której nie było w 2017 r." - wyjaśniono.

Trochę większe wydatki budżetu państwa

"Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń - październik 2017 r. wg szacunkowych danych wyniosło 292,4 mld zł tj. 76 proc. planu. W analogicznym okresie 2016 r. przekazano na wydatki 293,3 mld zł, tj. 79,6 proc. planu" - podał resort finansów.

Wyjaśniono, że wyższe wykonanie wydatków w stosunku do okresu styczeń-październik roku ubiegłego odnotowano w ramach budżetów wojewodów (wykonanie wyższe o ok. 7,1 mld zł), co jest głównie związane z wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach Programu rodzina 500 plus w okresie styczeń - październik br. – w roku ubiegłym wypłata tych świadczeń wystartowała od kwietnia.

"Ponadto różnice w wykonaniu wydatków w stosunku do okresu styczeń-październik roku ubiegłego odnotowano w ramach ZUS oraz w ramach środków własnych Unii Europejskiej (wykonanie niższe odpowiednio o ok. 8 mld zł i ok. 2,1 mld zł)" - podano.

MF tłumaczy, że w przypadku ZUS jest to spowodowane przede wszystkim lepszym wpływem składek w okresie styczeń–październik 2017 r. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Natomiast niższe wykonanie w ramach środków własnych UE związane jest z redukcją składek wszystkich państw członkowskich (w tym Polski) należnych za 2017 r. w wyniku niższego wykonania budżetu UE w 2016 r.

Oszczędności zostaną przeznaczone na inne cele

"W związku z powstałymi oszczędnościami po stronie wydatków budżetu państwa ustawą z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017, oszczędności te zostaną rozdysponowane na inne cele określone w niniejszej ustawie" - podsumowano.

W tym roku budżet zamknie się deficytem 30 mld zł, o 9 mld zł mniejszym niż przewidywała ustawa budżetowa

Harmonogram dochodów i wydatków budżetu państwa na 2017 r. przewidywał deficyt w wysokości 39 mld 557,1 mln zł po październiku i deficyt w wysokości 46 mld 487,2 mln zł po listopadzie. Ustawa budżetowa na ten rok dopuszcza deficyt w wysokości 59 mld 345 mln zł, ale zgodnie z zapowiedziami resortu finansów na koniec 2017 r. deficyt budżetu wyniesie ok. 30 mld zł.

Jak tłumaczy wiceminister finansów Teresa Czerwińska, tradycyjny wzrost wydatków w ostatnich miesiącach roku oraz efekt dwóch nowelizacji budżetu sprawią, że na koniec roku deficyt wyniesie około 30 mld zł.

Zaznaczyła, że według szacunków MF deficyt sektora publicznego (czyli general government deficit według metodologii UE) wyniósł około 7 mld zł.

Deficyt będzie znacznie niższy niż zapisany w ustawie budżetowej

"Tradycyjny wzrost wydatków w ostatnich miesiącach roku oraz efekt dwóch uchwalonych nowelizacji budżetu i ustaw okołobudżetowych na kwotę ponad 11 mld zł sprawią, że na koniec roku także sam budżet państwa odnotuje deficyt. Będzie on jednak znacznie niższy, niż zaplanowane w ustawie 59 mld zł i wyniesie około 30 mld zł" - poinformowała.

PAP/ho

Print
Copyright © Polskie Radio S.A O nas Kontakt