Logo Polskiego Radia
Print

GUS: przemysł bije rekordy, rosną inwestycje

IAR / PAP
Dariusz Adamski 20.11.2017 16:02
Jak informuje GUS, w październiku produkcja przemysłowa była większa o 12,3 proc. w stosunku do ubiegłego roku
pixabay.com/Public Domain CC0

W październiku br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 12,3 proc. w porównaniu z październikiem ub. roku, a produkcja budowlano-montażowa – o 20,3 proc., czytamy w komunikacie GUS.

W okresie styczeń – październik br. produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 6,6% w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 3,1%, natomiast produkcja budowlano-montażowa była o 12,9% wyższa niż przed rokiem, kiedy notowano spadek o 15,0%.

GUS: sprzedaż detaliczna w październiku br. wzrosła o 7,1 proc. rdr

Sprzedaż detaliczna - liczona w cenach stałych - w październiku br. wzrosła o 7,1 proc. rdr, wobec wzrostu o 7,5 proc. przed miesiącem - poinformował w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny."W październiku br. odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w skali roku o 7,1 proc. (wobec wzrostu o 7,5 proc. przed miesiącem oraz o 4,6 proc. w październiku 2016 r.). W porównaniu z wrześniem br. miał miejsce wzrost sprzedaży detalicznej o 2,5 proc. (wobec wzrostu przed rokiem o 3 proc.)" - podał GUS.


Zgodnie z komunikatem GUS w październiku 2017 r. wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w skali roku utrzymał się we wszystkich grupach. Wśród grup o znaczącym udziale w sprzedaży detalicznej „ogółem” najwyższy wzrost w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku zaobserwowano w podmiotach sprzedających pojazdy samochodowe, motocykle, części (o 11,8 proc. wobec spadku o 2,5 proc. przed rokiem).

"Znaczny wzrost sprzedaży odnotowały również przedsiębiorstwa z grupy +pozostałe+ (o 9,8 proc. wobec spadku o 8,6 proc. przed rokiem), jednostki handlujące paliwami stałymi, ciekłymi i gazowymi (o 5,6 proc. wobec wzrostu o 0,9 proc. przed rokiem) oraz przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grupowania +pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach+ (o 5,3 proc. wobec wzrostu o 14,2 proc. przed rokiem)" - czytamy w informacji GUS.

GUS zauważył, że spośród grup o niższym udziale w sprzedaży detalicznej „ogółem” najwyższy wzrost sprzedaży wykazały podmioty wchodzące w skład grupowań: „tekstylia, odzież, obuwie” (o 14,1 proc.).

Ekonomiści np. BZ WBK spodziewali się wzrostu sprzedaży o 7,2 proc. rdr, a banku Pekao - o 6,4 proc.

Zgodnie z poprzednimi danymi, sprzedaż detaliczna we wrześniu wzrosła o 7,5 proc. rok do roku, wobec wzrostu o 6,9 proc. rdr w sierpniu.

Bank Millennium: gospodarka nie zwalnia tempa

Jak komentują analitycy Banku Millennium, polska gospodarka nie zwalnia tempa, a październikowe dane potwierdziły dobrą koniunkturę w polskiej gospodarce.

Dynamika produkcji przemysłowej przyspieszyła do 12,3% r/r z 4,3% r/r we wrześniu, co było wynikiem wyższym także od naszej optymistycznej prognozy.

Zwyżka produkcji była spodziewana ze względu na korzystny efekt kalendarzowy, jednak dane po wyeliminowaniu czynników sezonowych (wzrost o 9,7% r/r, najwięcej od grudnia 2011r.) potwierdziły bardzo dobrą sytuację w przemyśle.

Wynikom polskiego przemysłu pomaga bardzo dobra koniunktura u naszych głównych partnerów handlowych i rosnący eksport.

Dodatkowym wsparciem jest silny popyt krajowym, konsumpcyjny, jak i inwestycyjny.

32 branże, zanotowały wzrost produkcji

Jak czytamy w komentarzu Banku Millennium, w rezultacie wzrost produkcji ma bardzo szeroki zakres, obejmują producentów dóbr konsumpcyjnych, jak i inwestycyjnych, eksporterów, jak i dostawców na rynek krajowy. Z danych GUS wynika, że aż w 32 z 34 branż zanotowano wzrost produkcji.

Przyspieszyła także dynamika produkcji budowlano-montażowej, która w październiku wyniosła 20,3% r/r wobec 15,5% r/r miesiąc wcześniej. Także w tym wypadku pozytywnie działał czynnik sezonowy, choć eliminując jego wpływ wzrost wyniósł 19,1% r/r wobec 17,9% r/r miesiąc wcześniej.

Rosną inwestycje finansowane ze środków UE

Oznacza to utrzymanie wzrostowego trendu inwestycji budowlanych. Wciąż najsilniej rośnie produkcja firm specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej (+24,6% r/r), odzwierciedlając odbicie inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków unijnych.

Sprzedaż detaliczna wzrosła w październiku w ujęciu realnym o 7,1% r/r wobec 7,5% r/r we wrześniu. Podobnie jak w poprzednich miesiącach jej zwyżki miały szeroki zakres i objęły wszystkie kategorie sprzedaży. Popyt konsumpcyjny pozostaje głównym motorem wzrostu gospodarki, wspierany przez rosnące dochody realne, a także optymistyczne nastroje gospodarstw domowych. Ze względu na czynniki bazowe, a także rosnącą inflację jego dynamika będzie jednak stopniowo wyhamowywała w kolejnych kwartałach.

Dobre prognozy dla wzrostu gospodarczego w czwartym kwartale tego roku

Jak oceniają analitycy Banku Millennium, zestaw danych za październik stanowi dobry punkt startowy dla całego 4Q. Silny popyt krajowy i dobra koniunktura u naszych partnerów handlowych będą wspierały wzrost gospodarczy w Polsce, choć w samym czwartym kwartale ze względu na czynniki bazowe oczekujemy nieznacznego wyhamowania względem 3Q.

Dane te nie zmieniają naszego scenariusza stóp procentowych, natomiast będą, łącznie z danymi z rynku pracy, zapewne źródłem dyskomfortu dla tych członków Rady którzy deklarowali możliwość utrzymania rekordowo niskich stóp procentowych w tym i w przyszłym roku.

Podany dzisiaj zestaw październikowych danych GUS potwierdza, że widoczna w ubiegłym kwartale tendencja poprawy wyników gospodarki utrzymuje się również na początku bieżącego kwartału, ocenuiaha ekonomiści z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Jak piszą w swoim komentarzu, szybko rośnie popyt krajowy, który pchany jest przez konsumpcję, co znajduje odzwierciedlenie w wynikach sprzedaży detalicznej. Jej dynamika utrzymuje się na wysokim poziomie – w październiku sprzedaż nominalnie wzrosła o 8,0 proc. rdr, wobec 8,6 proc. rdr we wrześniu. Natomiast realnie o 7,1 proc. rdr, wobec 7,5 proc. rdr. miesiąc wcześniej. Współgra to z piątkowymi odczytami z rynku pracy i najwyższym od lat poziomem wzrostu realnego funduszu płac.

W naszej ocenie dobra kondycja rynku pracy powoduje, że solidny wzrost konsumpcji jest niezagrożony w najbliższych kwartałach.

Ożywienie w przemyśle

Ożywienie widoczne jest również w przemyśle. Wzrost produkcji przyspieszył do 12,3 proc. rdr, wobec 4,3 proc. rdr we wrześniu. Trzeba dodać, że tu poprawie wyników pomaga korzystny układ kalendarza. Niemniej większa liczba dni roboczych nie jest jedyną przyczyną poprawy rocznej dynamiki. Silny wzrost w przemyśle oparty jest na wzroście branży przetwórstwa przemysłowego (14 proc. rdr), co w naszej ocenie koresponduje z bardzo solidnymi wynikami eksportu i szybszym tempem wzrostu w strefie euro, które postrzegamy jako główne źródło poprawy kondycji tego sektora. Towarzyszy temu względna stabilizacja presji cenowej. Roczny indeks PPI wyniósł 3,0 proc., czyli ukształtował się nieznacznie poniżej poziomu z września (3,2 proc. po korekcie z 3,1 proc.).

Rosną inwestycje finansowane ze środków UE

Nie można też jedynie przez pryzmat efektów statystycznych postrzegać wysokiej dynamiki wzrostu sektora budowlano-montażowego (20,3 proc. rdr, po 15,5 proc. rdr). Chociaż liczba dni roboczych oraz niskie bazy sprzed roku pomagają w osiągnięciu imponującej dynamiki, to jest to również przejaw przyspieszenia realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE. Można oczekiwać, że budownictwo w II połowie roku będzie mieć wysoki wkład we wzrost gospodarczy.

Ekonomiści spodziewali się bardzo dobrych danych

Główny ekonomista banku Societe Generalne Jarosław Janecki spodziewa się pozytywnych informacji dotyczących produkcji. Jego zdaniem mogła ona wzrosnąć nawet o ponad 10 procent rok do roku, biorąc pod uwagę dobrą sytuację gospodarczą i obserwowany wzrost zamówień.

Jarosław Janecki uważał, że informacje o sprzedaży detalicznej w październiku będą zbliżone do danych za wrzesień. Wówczas sprzedaż liczona w cenach stałych wzrosła o 7,5 procent rok do roku. Ekonomista podkreśla, że w ostatnich tygodniach szczególnie dobrą sytuację obserwowaliśmy na rynku motoryzacyjny

Naczelna Redakcja Gospodarcza, IAR, PAP/dad

Print
Copyright © Polskie Radio S.A O nas Kontakt