Logo Polskiego Radia
Print

Prezydent podpisał kluczową ustawę dla Mieszkania Plus

IAR / PAP
Dariusz Adamski 10.08.2017 14:00
Celem podpisanej ustawy jest m.in. wprowadzenie rozwiązań służących zwiększeniu podaży mieszkań na wynajem
Zdjęcie ilustracyjneZdjęcie ilustracyjnePixabay.com

Po przyjęciu ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości przez Parlament, rozgorzał spór o jej zapisy, umożliwiające rozwiązanie umowy z niesolidnymi lokatorami. Rzecznik Praw Obywatelskich krytykował arbitralność takiej decyzji, resort budownictwa je bronił argumentując, że w ten sposób wyrównuje prawa najemcy z wynajmującym. Rozwiązania proponowane dobrze ocenia Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Na mocy ustawy powoływany jest Krajowy Zasób Nieruchomości. KZN będzie zarządzał nieruchomościami Skarbu Państwa i tworzył stabilne warunki finansowania rozwiązań przyjętych w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego.

Nowe regulacje równoważą interesy inwestorów

Wprowadzone zostały również regulacje mające równoważyć interesy inwestorów.

Będą oni ponosić mniejsze koszty uzyskania nieruchomości w związku z jej oddaniem w użytkowanie wieczyste, część powierzchni będą mogły stanowić lokale usługowe (20%) oraz mieszkania o charakterze deweloperskim (30%), a przy określaniu wysokości czynszu uwzględniany będzie również racjonalny zysk inwestora.

W ustawie określono zasady najmu i ustalania czynszu normowanego w mieszkaniach na wynajem. Regulacjami służącymi ochronie najemcy są, poza określeniem zasad ustalania czynszu, opłat eksploatacyjnych, raty i ceny 1 m2, obowiązek oferowania umowy najmu, jako umowy z opcją przejęcia mieszkania na własność (najemca może zdecydować się na sam najem), możliwość przekształcenia najmu bez opcji w najem z opcją, ograniczone możliwości wypowiedzenia najmu (tylko w sytuacji zalegania z czynszem lub wykraczania przeciwko porządkowi domowemu).

Pierwszeństwo dla osób spełniających określone kryteria

Pierwszeństwo zawarcia najmu będą miały osoby spełniające kryteria określone w ustawie (m.in. niższe dochody, posiadanie dzieci, brak prawa własności do lokalu przez członka rodziny, zmiana miejsca pracy lub nauki, status repatrianta, ukończenie 65 roku życia). Najemca nie będzie mógł podnajmować mieszkania, chyba że podnajem będzie dotyczył osoby, wobec której najemca ma obowiązek alimentacyjny.

Ustawa ogranicza zakres wynajmu okazjonalnego

Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości ogranicza zakres najmu okazjonalnego do najmu przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali (najem maksymalnie na 10 lat). Dodana regulacja dotycząca najmu instytucjonalnego obejmować będzie lokale wynajmowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą (możliwe będzie zawieranie umów na okres dłuższy niż 10 lat).

Jednocześnie wprowadzono przepis stanowiący, iż do umowy najmu instytucjonalnego załącza się oświadczenie najemcy, w formie aktu notarialnego, zgodnie z którym w przypadku opróżnienia lokalu nie przysługuje prawo do lokalu zastępczego albo pomieszczenia tymczasowego.

Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących utworzenia KZN oraz określenia wzoru wykazu nieruchomości, które wejdą w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia ustawy.

IAR/dad

Print
Copyright © Polskie Radio S.A O nas Kontakt