Logo Polskiego Radia
Print

Produkcja przemysłowa rośnie

PR dla Zagranicy
Katarzyna Gizińska 19.03.2014 15:20
  • Dane GUS o produkcji przemysłowej
Produkcja przemysłowa rośnie, ale nie na tyle szybko jak by chciał tego rynek.
fot. Kolanin/Wikimedia Commons

Z szacunków Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w lutym liczona rok do roku wzrosła o 5,3 procent. Analitycy spodziewali się lepszych wyników.

W stosunku do lutego 2013 roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 29 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji mebli, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych oraz wyrobów z drewna, korka, słomy.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu wystąpił w 5 działach, m.in. w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę, w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej oraz w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego.

Od stycznia do lutego wskaźnik ten był o 4,7% wyższy w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Z Pawłem Cymcykiem z ING TFI rozmawia Katarzyna Gizińska.

IAR/KG

Print
Copyright © Polskie Radio S.A O nas Kontakt