Logo Polskiego Radia
Print

Polsko-litewski dialog o Józefie Piłsudskim

PR dla Zagranicy
Halina Ostas 05.12.2017 13:00
  • Marcin Łapczyński, dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie o międzynarodowej konferencji o Józefie Piłsudskim.mp3
  • Prof. Alvidas Nikżentaitis, o zmieniajacym się postrzeganiu Józefa Piłsudskiego na Litwie
Kilkudziesięciu panelistów z Polski i Litwy dyskutuje o Józefie Piłsudskim podczas konferencji naukowej w Wilnie
Foto: Instytut Polski w Wilnie/materiały prasowe

Dwudziestu czterech historyków, językoznawców, politologów oraz publicystów z Polski i Litwy dyskutować będzie Józefie Piłsudskim podczas międzynarodowej konferencji naukowej „Bez emocji. Polsko-litewski dialog o Józefie Piłsudskim”, która odbędzie się w Wilnie 5 i 6 grudnia 2017.

Celem konferencji, organizowanej z inicjatywy Instytutu Polskiego w Wilnie, Instytutu Pamięci Narodowej, Instytutu Historii Litwy oraz Wydziału Historii Uniwersytetu Wileńskiego, jest rzetelne, racjonalne i wolne od emocji przedstawienie postaci Marszałka Piłsudskiego na tle polsko-litewskich stosunków, ukazanie jego związków z Litwą oraz zaprezentowanie różnych aspektów jego działalności i dorobku. Spotkanie będzie także forum do wymiany zdań i refleksji na temat roli, którą odegrał w tworzeniu nowej Europy okresu międzywojennego.

W 2017 roku przypada 150. rocznica urodzin Marszałka. Przez ostatnich kilkadziesiąt lat wokół postaci Józefa Piłsudskiego i jego roli w stosunkach polsko-litewskich narosło wiele mitów, nieporozumień, oskarżeń i negatywnych emocji. Postać ta odbierana jest nie tylko wśród Litwinów, ale także wśród Polaków, niejednoznacznie. Z jednej strony, Marszałek przedstawiany jest jako ojciec polskiej niepodległości, wybitny wódz, strateg i obrońca Europy przed bolszewicką rewolucją, z drugiej zaś jako polityk autorytarny twardo rozprawiający się z politycznymi przeciwnikami, a także „wróg” litewskiej państwowości i winowajca tego, że Litwa utraciła Wilno w latach międzywojennych. Sprzeczne oceny działalności tego wybitnego przywódcy wynikają także z tego, że nazwisko Piłsudskiego w litewskim dyskursie historycznym, politycznym i medialnym jest w istocie nieobecne. A jeśli już się pojawia, to nadal towarzyszą mu głównie emocje, a nie rzetelne oceny faktów historycznych.

W konferencji, która rozpocznie się 5 grudnia 2017 r. w Wileńskim Ratuszu, udział wezmą polscy i litewscy eksperci zajmujący się naukowo postacią Józefa Piłsudskiego i różnymi aspektami jego działalności. Sporo uwagi poświęcone zostanie relacjom polsko-litewskim w czasach Piłsudskiego, a także szerszemu kontekstowi geopolitycznemu ówczesnej Europy. Konferencję otworzą Ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek, Dyrektor Instytutu Historii Litwy Rimantas Miknys oraz Dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie Marcin Łapczyński. Zwieńczeniem dwudniowej dyskusji będzie debata pt. „Czy jest możliwy polsko-litewski dialog na temat Piłsudskiego?“ z udziałem: Alfredasa Bumblauskasa, Rimantasa Miknysa, Andrzeja Nowaka, Włodzimierza Sulei, Tomasa Venclovy, Mariusza Wołosa, min. Jana J. Kasprzyka. Moderować będzie Alvydas Nikžentaitis.

Patronem medialnym konferencji jest m.in. Polskie Radio dla Zagranicy i Radio Znad Wilii.

Z Marcinem Łapczyńskim, dyrektorem Instytutu Polskiego w Wilnie, który jest głównym organizatorem konferencji, rozmawiał Kamil Zalewski.

Źródło: Instytut Polski w Wilnie/ho

Print
Copyright © Polskie Radio S.A O nas Kontakt