Logo Polskiego Radia
Print

Prezydenckie projekty ustaw o Sądzie Najwyższym i KRS

PR dla Zagranicy
Katarzyna Semaan 25.09.2017 15:45
  • Prezydenckie poprawki do ustawy o Sądzie Najwyższym i KRS [posłuchaj]
Prezydent Andrzej Duda w swoich projektach ustaw wprowadził zapisy zmienione w stosunku do tych, które budziły jego wątpliwości.
Prezydent Andrzej Duda, fot. KPRPPrezydent Andrzej Duda, fot. KPRP

Prezydent Andrzej Duda w swoich projektach ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym wprowadził zapisy zmienione w stosunku do tych, które budziły jego wątpliwości i dla których zawetował ustawy przygotowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. "Zrealizowałem obietnicę w sprawie

poprawy ustaw o KRS i Sądzie Najwyższym"- oświadczył prezentując projekty swoich ustaw w Pałacu Prezydenckim.

Prezydencki projekt ustawy o Sądzie Najwyższym przewiduje, że sędziowie tego sądu mają przechodzić w stan spoczynku w wieku 65 lat, będą jednak mogli wystąpić do prezydenta o przedłużenia orzekania. Według prezydenckiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym, powołana miałaby być nowa izba - Izba Kontroli Nadzwyczajnych i Spraw Publicznych. W obu izbach zasiadaliby ławnicy nie będący prawnikami, powoływani przez Senat.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej rozpatrywałaby skargi nadzwyczajne. Ma być utworzona także Izba Dyscyplinarna, bo - jak mówił prezydent - jest ważne, by sprawy dyscyplinarne były załatwiane w sposób transparentny.

Prezydent Andrzej Duda poinformował, że ustawa o Sądzie Najwyższym wprowadza między innymi możliwość wniesienia skargi nadzwyczajnej.

Skarga nadzwyczajna ma być nowym środkiem odwoławczym przysługującym każdemu obywatelowi od każdego prawomocnego orzeczenia sądu. Prawo do wniesienia skargi ma również przysługiwać Prokuratorowi Generalnemu, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Rzecznikowi Praw Dziecka, Rzecznikowi Praw Pacjenta oraz 20 senatorom i 30 posłom za pośrednicwem marszałków Sejmu i Senatu.

Prezydencki projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa przewiduje, że sędziowie do KRS będą wybierani głosami 3/5 posłów. Kandydatów na członków KRS mogłaby również zgłaszać grupa 2 tysięcy obywateli. Prezydent zaproponował też nowy zapis przewidujący, że jeśli Sejm nie wybrałby członków KRS w wyznaczonym terminie, tj. dwóch miesięcy, wyboru uzupełniającego dokonywałby prezydent. To wymaga zmiany w Konstytucji. Prezydent zaprosił dziś na 16.00 przedstawicieli partii politycznych na konsultacje w tej sprawie. Zapowiedział, że jeżeli uzyska zgodę klubów parlamentarnych na takie rozwiązanie, to skieruje projekt zmiany konstytucji do Sejmu.

Pod koniec lipca prezydent zawetował ustawy o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa, jednocześnie podpisując ustawę o ustroju sądów powszechnych. Wszystkie trzy składały się na zapowiadaną przez PiS w wyborach reformę wymiaru sprawiedliwości. W uzasadnieniu decyzji prezydent wskazał między innymi na zbyt duże uprawnienia, które otrzymywał wobec Sądu Najwyższego minister sprawiedliwości będący zarazem prokuratorem generalnym oraz na sposób wyboru członków KRS przez Sejm zwykłą większością. Andrzej Duda zapowiedział wówczas, że w ciągu dwóch miesięcy przedstawi własne projekty ustaw. W tym czasie m.in. przeprowadził konsultacje z ugrupowaniami parlamentarnymi.

IAR/ks

Print
Copyright © Polskie Radio S.A O nas Kontakt