Logo Polskiego Radia
Print

Polacy w Argentynie wracają do swoich korzeni

PR dla Zagranicy
Halina Ostas 12.03.2018 08:35
  • Polska Macierz Szkolna w Argentynie organizuje kursy języka polskiego - mówi Diana Maria Eleonora Petkiewicz [posłuchaj]
Rośnie zainteresowanie nauką języka polskiego i polską historią - mówi prezes Polskiej Macierzy Szkolnej
Foto: Ambasada RP w Buenos Aires

Prawdopodobnie pierwszymi Polakami na ziemi argentyńskiej byli uczestnicy wojen napoleońskich, którzy w Ameryce włączyli się w walki wyzwoleńcze. Powstańcy styczniowi, którzy znaleźli się w Argentynie, utworzyli w 1890 roku Towarzystwo Polskie – pierwszą polonijną organizację w Ameryce Łacińskiej.

W 1905 roku do Argentyny przybyła duża grupa robotników, którzy zostali zmuszeni do wyjazdu po stłumieniu przez władze rosyjskie protestów w Królewstwie Polskim. Skupili się oni w Buenos Aires, gdzie zakładali towarzystwa samopomocowe i zainicjowali wydawanie polskojęzycznej prasy. W XIX wieku emigrowali do Argentyny także uczeni m.in. geolodzy znajdujący zatrudnienie w argentyńskim przemyśle naftowym.

Nasilenie emigracji miało miejsce w okresie międzywojennym, kiedy w Argentynie osiedliło się ok. 150 tys. obywateli polskich (wśród nich też liczni Żydzi i Ukraińcy).

Wsparcie przez władze polskie umożliwiło prężny rozwój ruchu polonijnego i powstanie licznych organizacji kombatanckich, kulturalnych, samopomocowych. Powstała też Izba Handlowa Polsko-Argentyńska.

Podczas II wojny światowej argentyńska Polonia ofiarnie wspomagała walczącą Polskę poprzez zbiórki pieniędzy, wysyłkę paczek do jeńców, udzielanie schronienia uchodźcom. Dwa tysiące Argentyńczyków polskiego pochodzenia zaciągnęło się na ochotnika do Wojska Polskiego.

Skutkiem wydarzeń II wojny światowej była kolejna fala emigracyjna, licząca ok. 200 tys. osób, głównie byłych żołnierzy sił alianckich.

Obecnie życie polonijne w Argentynie jest bardzo aktywne. Związek Polaków w Argentynie zrzesza 34 organizacje polonijne z całego kraju. Ukazuje się kilka tytułów prasowych m.in. "Głos Polski" istniejący nieprzerwanie od 1922 roku. Opiekę duszpasterską nad Polonią sprawuje Polska Misja Katolicka w Argentynie.

Od 1995 roku dzień 8 czerwca świętuje się w Argentynie jako Dzień Osadnika Polskiego.

- Rośnie zainteresowanie nauką języka polskiego, polską historią i kulturą - mówi Diana Maria Eleonora Petkiewicz, prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Argentynie. Rozmawiała z nią Halina Ostas.

Print
Copyright © Polskie Radio S.A O nas Kontakt