Logo Polskiego Radia
Print

"Polonia to wielki potencjał dla Polski"

PR dla Zagranicy
Halina Ostas 05.09.2017 21:40
  • Senator Artur Warzocha, wiceprzewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą o II Polonijnym Forum Ekonomicznym w Krynicy
Chcemy współpracować z Polonią, budować z nią wspólnotę narodową - powiedział marszałek Senatu
II Polonijne Forum Ekonomiczne w KrynicyII Polonijne Forum Ekonomiczne w KrynicyFoto: Przemysław Cebula/Kancelaria Senatu RP

"Chcemy współpracować z Polakami mieszkającymi za granicą i budować z nimi wspólnotę narodową, bo to wielki potencjał dla Polski, zarówno gospodarczy, jak i kulturalny" - powiedział marszałek Senatu Stanisław Karczewski otwierając II Polonijne Forum Ekonomiczne. Spotkanie odbywa się w ramach XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju.

Zdaniem Stanisława Karczewskiego Forum Ekonomiczne w Krynicy to bardzo dobre miejsce, gdzie spotykają się politycy, przedsiębiorcy, samorządowcy i od dwóch lat przyjeżdżają przedstawiciele Polonii. To miejsce, w ocenie marszałka, powinno sprzyjać integracji Polonii. Stwarza ono szansę do wspólnej pracy na rzecz Polski.

Marszałek podkreślił, że Polonia to ogromny potencjał Polski poza granicami, którego nie można zmarnować. Stanisław Karczewski powiedział, że po raz pierwszy w minionym roku więcej ludzi przyjechało do Polski niż opuściło nasz kraj. To według marszałka świadczy o sukcesie Polski. „Chciałbym, by coraz więcej Polaków wracało do ojczyzny, a ci, którzy zdecydują się pozostać za granicą będą z nami współpracować”.

Dwudniowe Forum Polonijne rozpoczęło się od panelu poświęconego roli mediów w budowaniu tożsamości narodowej wśród Polonii i Polaków poza granicami. Senator Artur Warzocha, który był moderatorem tej części forum pokreślił, że media, zarówno polskie jak i polonijne, w swojej wieloletniej historii wielokrotnie udowodniły, że potrafią integrować to środowisko.

Ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska, przypomniał, że wspólnota to ludzie, których łączy przede wszystkim historia, kultura, język, tożsamość i religia. Podkreślił, że jeszcze kilkanaście lat temu głód „wiedzy o Polsce” był szczególnie widoczny w krajach misyjnych oddalonych wiele tysięcy kilometrów od Polski. Obecnie, dzięki upowszechnieniu internetu, mediom społecznościowym, sytuacja w tych państwach poprawiła się.

Minister Adam Kwiatkowski z Kancelarii Prezydenta wskazywał, że Polonia i Polacy, którzy mieszkają poza granicami kraju i ich rola są bardzo istotni w prezydenturze Andrzeja Dudy.

„Jeśli rozmawiamy o roli mediów, myślę, że bardzo ważna jest rola tych, którzy mieszkają poza granicami Polski i tymi mediami się zajmują. Najczęściej zajmują się społecznie, to jest ich misja, oni za to nie dostają pieniędzy. Tych, którzy z tego żyją jest bardzo niewielu” – zauważył Adam Kwiatkowski. Podkreślił, że to właśnie dzięki ich informacjom, życie polonijne może być animowane, a łączność z Polską i polskością może być utrzymywana.

Minister podkreślił, że dziś życie tych, „którzy się do polskości przyznają” różni się od siebie w różnych krajach. W niektórych państwach – jak wskazał - m.in. w Brazylii, niewielu przedstawicieli Polonii posługuje się językiem polskim. „Jest kolejne pokolenie, które wiedząc o tym, że są Polakami, chce tutaj przyjeżdżać i się uczyć. Do nich trzeba docierać już, niestety, nie po polsku” – stwierdził.

Dodał, że „media polskie to misja”, a „tożsamość to łączność z Polską lub polskością”. Minister zaznaczył, że istotne są dwa rodzaje mediów. „Są media zdefiniowane na program polonijny, tak jak TVP Polonia, ale także takie, które w ramach swojej misji chcą publikować informacje ważne dla Polonii i Polaków za granicą, a także ich rodzin pozostałych w kraju, np. telewizje Trwam i Republika.” – mówił.

Wszyscy zgodzili się, że największym wyzwaniem jest zainteresowanie młodych ludzi, którzy odchodzą od śledzenia informacji w telewizji, kosztem Internetu oraz trafianie z konkretnym przekazem do określonych skupisk ludzi. Media oprócz tej oczywistej roli informacyjnej mają wielki udział w budowaniu wizerunku Polski.

Poseł Anna Schmidt-Rodziewicz, przewodnicząca sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą, prezentując historię mediów polonijnych, podkreśliła, że wydarzenia te miały ogromy wpływ na to, w jakim kształcie media polonijne obecnie funkcjonują. „Po upadku bloku wschodniego trzy wartości, z którymi obecnie mamy także do czynienia, były fundamentem do budowania mediów polonijnych. Po pierwsze była to konspiracyjna edukacja, gdzie rodziła się potrzeba wyjścia na zewnątrz; po drugie potrzeba kontaktu z krajem; po trzecie polska rodzina” - mówiła.

Dyrektor TVP Polonia, Magdalena Tadeusiak podkreśliła, że reprezentowana przez nią telewizja należy do najstarszych. „Jesteśmy anteną, która nadaje dla 21 mln Polaków. Mamy swoich stałych odbiorów. Naszą rolą jest ciągłe podtrzymywanie, nie tylko więzi z Polską, ale także samego pragnienia poczucia więzi” – mówiła. TVP Polonia ma w swojej ofercie program dla dzieci, który poprzez zabawę, piosenki i wierszyki, uczy języka polskiego. Dyrektor zapowiedziała wprowadzenie tego typu oferty, także dla młodzieży. „Młodzież odchodzi od korzystania z telewizji tradycyjnej i coraz częściej korzysta z internetu. Staramy się nadążyć za tym trendem i być obecni także tam” – dodała.

Tomasz Machura ze Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytani stwierdził, że to dobrze, że w tytule panelu widnieje „nowe i tradycyjne media”. W jego opinii media te media nie powinny być sobie przeciwstawiane. Podkreślił, że powinny ze sobą współpracować. „Nowe media są narzędziem i mogą być używane w sposób zarówno dobry jak i zły. Dlatego mamy wysyp filmów na YouTube, które czasami odwracają uwagę od programów wartościowych”.

Celem Forum Polonijnego jest włączenie Polaków żyjących z dala od ojczyzny do udziału w ważnych wydarzeniach w naszym kraju, a tym samym w pracę na rzecz Polski i budowanie wspólnoty narodowej. Forum w Krynicy jest także okazją do dyskusji nad istotnymi sprawami dla Polonii i Polaków za granicą. Gospodarzem Forum Polonijnego, tak jak w zeszłym roku, jest marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

Na tegoroczne Forum Polonijne złoży się pięć paneli dyskusyjnych: „Nowe i tradycyjne media w kreowaniu polskiej tożsamości wśród Polonii i Polaków za granicą”, „Aktywizacja zawodowa i społeczna repatriantów oraz Polaków ze Wschodu – wyrównywanie szans”, „Doświadczenia i wyzwania dyplomacji ekonomicznej”, „Marka Polska – niedoszacowany potencjał Polonii w inwestycjach zagranicznych polskich przedsiębiorstw”, „Rola pozytywnego wizerunku Polski na świecie w indywidualnym sukcesie Polaków mieszkających za granicą”.

W dyskusjach panelowych biorą udział politycy, przedsiębiorcy, samorządowcy, dziennikarze, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele Polonii.

Z senatorem Arturem Warzochą, wiceprzewodniczącym Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą rozmawiała Halina Ostas.

Źródło: senat.gov.pl/ho

Print
Copyright © Polskie Radio S.A O nas Kontakt