Logo Polskiego Radia
Print

Ruszyło Forum Polonijne w Krynicy

PR dla Zagranicy
Halina Ostas 06.09.2016 09:05
  • Relacja z Forum Polonijnego w Krynicy.
Biorą w nim udział przedstawiciele Senatu, instytucji państwowych, organizacji pozarządowych oraz środowisk polonijnych

Rozpoczęło się 26. Forum Ekonomicznego w Krynicy. W ramach jednego z najbardziej prestiżowych wydarzeń w Europie Środkowo-Wschodniej po raz pierwszy - również Forum Polonijne. Biorą w nim udział przedstawiciele Senatu, instytucji państwowych, organizacji pozarządowych oraz środowisk polonijnych.
W ocenie marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego Krynica to bardzo dobre miejsce na pogłębioną dyskusję o Polonii. "Podczas Forum Polonijnego dużo będzie rozmów o przyszłości i o współpracy z Polonią" - mówi marszałek i dodaje, że obszarów do tej współpracy jest bardzo dużo: kultura i język polski, gospodarka, handel i turystyka - wszystkie dziedziny życia.
Jeden z paneli będzie poświęcony sukcesom Polonii, sukcesom Polaków i w jaki sposób ten sukces można dzielić z Polską. "Będziemy też zastanawiać się jak usprawnić naukę języka polskiego, jak zachęcić przedstawicieli Polonii do nauki języka polskiego” - informuje Stanisław Karczewski.
Kolejny temat to polityka państwa wobec Polonii i Polaków za granicą. „Będziemy mówili o tym w jakim miejscu powinien być Senat, w jakim miejscu i czym powinna zajmować się kancelaria prezydenta, rząd, ministerstwo spraw zagranicznych i inne ministerstwa, które również biorą udział we współpracy z Polonią, jak choćby bardzo ważna rola ministerstwa edukacji” - wyjaśnia marszałek Senatu.
W trakcie Forum Polonijnego odbędzie się sześć paneli dyskusyjnych. Będą to: "Polityka państwa polskiego wobec Polonii i Polaków za granicą”, "Co jednoczy Polaków za granicą: Kościół, język, kultura?”, "Rola Polonii i Polaków za granicą w kształtowaniu wizerunku Polski”, "Pomysł na sukces za granicą. Sukces Polonii sukcesem Polski”, "Emigracja zarobkowa; szansa czy zagrożenie?”, "Aktywność polskich samorządów na arenie międzynarodowej. Współpraca transgraniczna”.
Forum Polonijne poprzedziło pierwsze, uroczyste posiedzenie nowo powołanej Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu RP. Z jej przedstawicielami rozmawiała Halina Ostas.

IAR/ho

Print
Copyright © Polskie Radio S.A O nas Kontakt