Logo Polskiego Radia
Print

Delegacja Senatu z wizytą w Budapeszcie

PR dla Zagranicy
Halina Ostas 03.05.2016 10:32
  • Marszałek Senatu o wizycie w Budapeszcie.mp3
  • Sekr.stanu Jan Dziedziczk o Polonii na Węgrzech.mp3
Węgry mogą służyć za wzór w traktowaniu mniejszości narodowych – twierdzi marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski spotkał się w Budapeszcie, z Polonią węgierską i przewodniczącym parlamentu.

„To jest wzorcowe traktowanie mniejszości narodowej, w sposób wyjątkowy, i faktycznie można to pokazywać jako wzór, bo jest duże wsparcie finansowe, ale też przedstawiciele mniejszości narodowych są jako obserwatorzy w parlamencie. To jest taki model, który powinien być również stosowany w innych krajach” - powiedział marszałek.

Stanisław Karczewski spotkał się z Polonią węgierską m.in. w Domu Polskim funkcjonującym przy polskiej parafii. Odwiedził Muzeum i Archiwum Węgierskiej Polonii oraz siedzibę Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego.

W siedzibie węgierskiego Zgromadzenia Narodowego Marszałek Karczewski spotkał się z jego przewodniczącym Laszlo Koeverem. Zwracając się do polskiej delegacji Laszlo Koever podkreślił, że w ostatnim czasie bardzo ożywiły się wzajemne kontakty między obu krajami - nie tylko dzięki temu, że rok 2016 jest Rokiem Solidarności Polsko-Węgierskiej, lecz i dlatego, że łączą nas bardzo ważne interesy w Europie, oparte na wspólnych wartościach.

Stanisław Karczewski powiedział, że wyraził wdzięczność za to, w jaki sposób państwo węgierskie opiekuje się mniejszościami narodowymi, a rozmowy z przewodniczącym Koeverem dotyczyły także przyszłości Unii Europejskiej i będą kontynuowane.

Marszałek złożył wieniec pod pomnikiem Imre Nagya - komunistycznego polityka, premiera Węgier, który podczas powstania węgierskiego w 1956 r. ogłosił wprowadzenie systemu wielopartyjnego i wystąpienie kraju z Układu Warszawskiego. Po upadku powstania Nagy został skazany po tajnym procesie na karę śmierci i stracony w nocy z 15 na 16 czerwca 1958 r.

Marszałek Senatu odsłonił też tablicę pamięci Tamasa Salamona Racza – Węgra zasłużonego w niesieniu pomocy Polakom podczas II wojny św. Złoży też wieniec pod pomnikiem Męczenników Katynia.

Na Węgrzech mieszka ok. 7 tysięcy Polaków i Węgrów polskiego pochodzenia. Polonia węgierska - obok 12 innych grup narodowościowych – jest uznawana za mniejszość narodową i ma swojego reprezentanta w węgierskim parlamencie. Jest nim przewodnicząca Ogólnokrajowego Samorządu Mniejszości Polskiej na Węgrzech dr Halina Csucs.

Działa tu ponad 70 ośrodków polonijnych, z czego większość to Samorządy Mniejszości Polskiej. Największe organizacje polonijne na Węgrzech to Polskie Stowarzyszenie Kulturalne im. gen. J. Bema oraz Stowarzyszenie Polskie pw. św. Wojciecha. Przy Polskiej Parafii Personalnej w Budapeszcie działa Dom Polski.

Pierwsza zorganizowana polska emigracja - ze Spisza, Podhala, okolic Muszyny i Krynicy – przybyła na ziemie węgierskie w XVIII w. W połowie XIX w. na Węgry emigrowali uczestnicy polskich powstań narodowych. Późniejsza emigracja miała charakter przede wszystkim zarobkowy, przyjeżdżali tu głównie górnicy. Ostatnia fala tradycyjnie rozumianej emigracji to okres II wojny św. - na Węgrzech pozostała część z ponad 100 tys. polskich uchodźców cywilnych i wojskowych. Emigrację powojenną tworzą Polacy, którzy osiedlali się tu przede wszystkim ze względów osobistych.

O podsumowanie wizyty delegacji Senatu RP w Budapeszcie, Halina Ostas poprosiła marszałka Stanisława Karczewskiego i Jana Dziedziczaka - sekretarza stanu w MSZ.

PAP/PRdZ

Print
Copyright © Polskie Radio S.A O nas Kontakt