Logo Polskiego Radia
Print

Polskie Radio zostało docenione w konkursie Senatu RP

Polskie Radio
Joachim Ciecierski 06.02.2015 15:00
Halina Ostas i Maria Wieczorkiewicz z Polskiego Radia dla Zagranicy otrzymały drugą nagrodę w konkursie organizowanym przez Senat RP. Adresowano go do dziennikarzy publikujących w krajowych i polonijnych gazetach i czasopismach, stacjach radiowych i telewizyjnych oraz portalach internetowych. Celem było pokazanie awansu społecznego i zawodowego osób polskiego pochodzenia.

Była to XII edycja konkursu, tematem był "Awans społeczny i zawodowy Polonii i Polaków za granicą w krajach zamieszkania".

Halina Ostas i Maria Wieczorkiewicz otrzymały nagrodę za cykl audycji radiowych wyemitowanych w Polskim Radiu dla Zagranicy pt. „Spotkania z Polonią – różne barwy sukcesu”. Cykl audycji poświęconych polskim emigrantom, to opowieść o udanym i ciekawym życiu poza Polską. Bohaterowie audycji z powodzeniem realizują się w wielu dziedzinach: nauce, bankowości, biznesie, kulturze i sporcie. Każdy z nich przeszedł indywidualną drogę, ale na swoje osiągnięcia zawodowe i osobiste patrzy z polskiej perspektywy. Polska jest bowiem dla nich ważnym punktem odniesienia, choć reprezentują różne pokolenia i środowiska.

Na konkurs napłynęło 45 prac, najwięcej w dotychczasowych edycji. Ich autorami są dziennikarze z Wielkiej Brytanii, Niemiec, USA, Litwy, Ukrainy i Polski. Większość prac była publikowana w mediach elektronicznych, dominowały stacje radiowe. Jak podkreślali przedstawiciele jury, prace cechował "wysoki poziom merytoryczny i warsztatu dziennikarskiego".

"Jestem wdzięczna, że przyjęliście państwo nasze zaproszenie do udziału w konkursie, że wykonaliście bardzo rzetelną pracę. Bo trzeba powiedzieć, że zgłoszone prace były przepiękne i było sporo problemów, które wybrać i jaką nagrodą nagrodzić. A że był to konkurs o tyle szczególny, że promował Polskę i Polaków za granicą, pokazywał ich osiągnięcia i to, co Polak potrafi zrobić i kim jest, to tym bardziej należą się państwu ukłony" - powiedziała przewodnicząca jury konkursu, wicemarszałek Senatu Maria Pańczyk-Pozdziej. Uczestnikom konkursu pogratulował też marszałek Senatu Bogdan Borusewicz podkreślając, że wszystkie prace są "świetne".

Print
Copyright © Polskie Radio S.A O nas Kontakt